HOU BÅDELAUG NORD

Klubhus

Brug af klubhus.


Al brug af klubhuset skal tjene til at fremme klubliv og fællesskab.

Alle medlemmer og gæstesejlere har adgang til klubhuset og faciliteter.

Kun bestyrelsen kan gennemføre arrangementer eller give tilladelse til arrangementer i klubben. Der benyttes en kalender, denne føres af bestyrelsen.

Når klubben ved opslag har adviseret et arrangement, har medlemmer og inviterede adgang.

Sauna må kun benyttes af klubbens medlemmer. Brugerne sørger for vedligeholdelse og hygiejne.

Under ophold i klubhuset skal medlemmerne udvise fornuftig og sømmelig optræden og udvise hensyn til andre medlemmer og/eller gæster.

Behandel klubhuset og de tilhørende faciliteter som om det er dit eget. jo mindre vedligeholdesesudgifterne er, jo bedre kan kontigentet holdes på et rimeligt niveau.

Klubbens medlemmer kan, via bestyrelsen, leje klubhuset til private formål.

Jolleskuret må benyttes af klubbens medlemmer. Brugerne sørger for aflåsning.

Alle faciliteter skal efterlades i rengjort og ordentlig stand.

Der må ikke ryges i klubhuset.

Husdyr/kæledyr må ikke medtages i klubhuset.

Klubhuset låses i vinterperioden af sidste mand. I sommerperioden låses af Havnefogeden.

Eventuelt fremlagte tidsskrifter, meddelelser m.v. er klubbens ejendom og må, med mindre andet er meddelt, ikke fjernes fra klubhuset.

Porcelæn, glas m.v. må ikke fjernes fra huset.

Ved overtrædelse af ovenstående reglement, kan medlemmer forbydes adgang til klubhuset i kotere eller

længere tid. Ved særligt grove overtrædelser eller ved gentagelsestilfælde kan bestyrelsen skride til eksklusion i

henhold til vedtægterne for Bådelauget.

BestyrelsenLeje af klubhus


Klubhuset kan kun lejes/lånes af klubbens medlemmer og kun i perioden fra 1/9 til 31/5, dog ikke i pinsen. (afh. af dato).


Lejemålet skal kunne kombineres med klubbens øvrige brug af klubhuset,

det vil sige at bla. vinterbadning lørdag og søndag mellem 08.00 og 10.00 skal kunne foregå uden problemer

og i fuld samhørighed med lejemålet.


Det er gratis for klubbens medlemmer at låne klubhuset fra kl. 12.00 til kl. 12.00 efterfølgende dag.Der er dog følgende betingelser:


1) Der opkræves 500,-Kr til dækning af forbrug.


2) Rengøring af opholdsrum, køkken og toiletter efter lejemålet


Det gøres opmærksom på, at det ikke kan garanteres, at klubhuset er ny rengjort ved lejemålets begyndelse.


Er du interesseret i at leje/låne klubhuset på ovenstående betingelser

Så kontakt klubbens kasser Willy K. Jensen på

Mail: willykarstenj7@gmail.com

.


Vedtægter

Klik her for at læse vedtægterne.


Aktiviteter

Herunder ses de aktiviteter som normalt plejer at være i klubben

Pinsetur

Sct. Hans hygge med grill

Høstfest/efterårssejllads

Standerstrygning og julefrokost

Nytårskur